BACKGROUND
PROGRAM
QUALIFICATIONS
ABOUT
FAQ

    เปิดรับสมัครทีมที่แข็งแกร่งพร้อมกับไอเดียด้านนวัตกรรมและ เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Health and Wellness) ในระยะเริ่มต้น (Early Stage) ที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพในปัจจุบัน มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัลที่จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับทาง INTOUCH เพื่อเข้าร่วมโปรแกรม Venture Builder โดยจะได้รับเงินทุนสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับทาง INTOUCH

    ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เริ่มต้นสร้างสตาร์ทอัพภายใต้การสนับสนุนของ INTOUCH x HUBBA อย่างใกล้ชิด ผ่านระบบโครงสร้างพื้นฐานในการทางธุรกิจ ข้อมูลความรู้ เครือข่าย และกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสามารถพัฒนาธุรกิจ สร้างผลิตภัณฑ์ และปล่อยเข้าสูต่ลาดได้ภายในระยะเวลา 6 - 12 เดือน

สมัครเลย

โจทย์การรับสมัคร

     ปัจจุบันเทคโนโลยี 5G มีส่วนในการเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิต ยกระดับขีดความสามารถและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความเป็นไปได้ในการนำมาใช้พัฒนา เชื่อมต่อกับความรู้และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและขยายขีดจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลและบริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      หากคุณมีไอเดียที่สามารถนำเทคโนโลยี 5G เข้ามาแก้ปัญหา ช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพของคนให้ดีขึ้นและเกิดผลกระทบทางบวกกับคนในวงกว้าง เราขอชวนคุณมาร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดทางด้าน Healthcare ในทุกๆมิติ ไปพร้อมกับเรา

สมัครเลย

รายละเอียดกิจกรรมช่วงคัดเลือกทีม

18 มกราคม 2564
เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
6 มีนาคม 2564
ปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
10 - 11 มีนาคม 2564
สัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ 24 ทีม
16 มีนาคม 2564
ประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 12 ทีม
19 - 28 มีนาคม 2564
กิจกรรม Boot camp ระยะเวลา 10 วัน
7 เมษายน 2564
กิจกรรม Demo Day
18 มกราคม 2564
6 มีนาคม 2564
10 - 11 มีนาคม 2564
16 มีนาคม 2564
19 - 28 มีนาคม 2564
7 เมษายน 2564
เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
ปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
สัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ 24 ทีม
ประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 12 ทีม
กิจกรรม Bootcamp ระยะเวลา 10 วัน
กิจกรรม Demo Day
สมัครเลย

รายละเอียดโครงการ InVent Builder

ช่วงที่ 1 - Idea to Launch

( เมษายน - กันยายน 2564 )
ทำความเข้าใจปัญหา ความต้องการของตลาด และกลุ่มเป้าหมาย พร้อมกับรวบรวมข้อมูลที่ได้ มาออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) เพื่อนำไปรวบรวมฟีดแบคและนำกลับมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้น (MVP) ให้พร้อมสำหรับขั้นตอนการนำเข้าสู่ตลาด

ช่วงที่ 2 - Go to Market and Scale

( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )
วางกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน การบริหารจัดสรรทรัพยากรภายใน สำหรับการเปิดตัวซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด เดินหน้าเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานและลูกค้า พร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างการเติบโต และโอกาสในการขยายธุรกิจ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

การสนับสนุนผ่านขั้นตอน กระบวนการ สภาพแวดล้อมที่จะช่วยให้ไอเดียธุรกิจเป็นจริงได้
คำแนะนำตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง
เงินทุนสนับสนุนรายเดือน
การช่วยเหลือในการเข้าถึงตลาด
ขยายเครือข่ายสตาร์ทอัพและนวัตกรรมสาธารณสุข
โอกาสในการพบเจอพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ

เมื่อจบโครงการทีมที่สามารถพัฒนาไอเดียให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด สร้างฐานผู้ใช้งาน และพิสูจน์ได้ว่ามีโอกาสในการเติบโต จะได้รับการพิจารณาเงินลงทุนจัดตั้งบริษัทใหม่ ที่อยู่ในการดูแลของ INTOUCH เพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไป โดยทีมเจ้าของไอเดียจะได้ทำหน้าที่บริหารบริษัท และถือหุ้นส่วนหนึ่งด้วย

สมัครเลย

คุณสมบัติ

มีไอเดียธุรกิจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HealthTech) ระยะเริ่มต้น
เข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งและต้องการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง
มีสมาชิกหลักในทีมจำนวน 2 - 3 คน
มีความเป็นผู้ประกอบการและทัศนคติการทำงานที่ดี
สนใจร่วมสร้างธุรกิจกับ INTOUCH ให้เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 - 12 เดือน

คำถามที่พบบ่อย

ใครเหมาะที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมนี้

+
-